​ GIÁ BÁN TỐT NHẤT HIỆN TẠI

Căn hộ 51 m2

 

 • Phòng ngủ : 02 

 • Phòng tắm : 01 

 • Vị trí : Căn số D01, D04C01, C04

 • Tầng : từ tầng 03-21 

 • ​Hướng : Tây Bắc - Đông Nam 

 • Giá : từ 1.690 tỷ - 1.710 tỷ ( bao gồm VAT ) 

        Hotline : 0948.673.673

   

Căn hộ 53 m2

 

 • Phòng ngủ : 02 

 • Phòng tắm : 02 

 • Vị trí : Căn số A11B11 

 • Tầng : từ tầng 06 - 21 

 • ​Hướng : Đông Bắc - Tây Nam

 • ​Giá : từ 1.730 tỷ - 1.75 tỷ ( bao gồm VAT ) 

​            Hotline : 0948.673.673

    

Căn hộ 57 m2

 

 • Phòng ngủ : 02 

 • Phòng tắm : 02 

 • Vị trí : Căn số A08 và B08 

 • Tầng : từ tầng 06 - 21 

 • ​Hướng : Đông Bắc 

 • ​Giá : từ 1.75 tỷ - 1.76 tỷ ( bao gồm VAT ) 

​           Hotline : 0948.673.673

    

Căn hộ 62 m2

 

 • Phòng ngủ : 02 

 • Phòng tắm : 02 

 • Vị trí : Block A, B căn số 2, 3, 6, 7. Block C, D căn số 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15. 

 • Tầng : từ tầng 03 - 21 

 • ​Hướng : Đông Nam - Tây Bắc 

 • ​Giá : từ 1.78 tỷ - 1.85 tỷ ( bao gồm VAT ) 

​        Hotline : 0948.673.673

Căn hộ 66.45 m2

 

 • Phòng ngủ : 02 

 • Phòng tắm : 02 

 • Vị trí : Căn số A01, B01, C05D05 

 • Tầng : từ tầng 03 - 21 

 • ​Hướng : Đông Nam - Tây Bắc 

 • ​Giá : từ 1.88 tỷ - 1.91 tỷ. ( bao gồm VAT )

​           Hotline : 0948.673.673

   

Căn hộ 75 m2

 

 • Phòng ngủ : 03 

 • Phòng tắm : 02 

 • Vị trí : Căn số A09, A10 và B09, B10

 • Tầng : từ tầng 06 - 21 

 • ​Hướng : Đông Bắc - Tây Nam

 • ​Giá : từ 2.07 tỷ - 2.1 tỷ ( bao gồm VAT)

​           Hotline : 0948.673.673

    

Căn hộ 79 m2

 

 • Phòng ngủ : 03

 • Phòng tắm : 02 

 • Vị trí : Căn số A04, A05B04, B05 và C08, C09, D08, D09. 

 • Tầng : từ tầng 03 - 21 

 • ​Hướng : Đông Bắc - Tây Nam

 • ​Giá : từ 2.35 tỷ - 2.50 tỷ (bao gồm VAT)

​            Hotline : 0948.673.673

    

Căn hộ 80.16 m2

 

 • Phòng ngủ : 03

 • Phòng tắm : 02 

 • Vị trí : Căn số C16, D16

 • Tầng : từ tầng 03 - 21 

 • ​Hướng : Đông Nam - Tây Bắc

 • ​Giá : từ 2.3 tỷ - 2.5 tỷ (bao gồm VAT)

​            Hotline : 0948.673.673

    

​Mặt bằng tổng thể