​Lê Thành Đạt 

Số 1436 Trịnh Quang Nghị, 

Phường 07, 

Quận 08, 

​Thành Phố Hồ Chí Minh 

0948.673.673  

0945.227.222 

​thanhdatlee86@gmail.com

DREAM HOME PALACE 

1436 Trịnh Quang Nghị, P.7, Quận 8 
​Tp Hồ Chí Minh 

Hotline ( 24/7)

​Khiếu nại, phản hồi 

0948.673.673 

0948.673.673

​Email 

​thanhdatlee86@gmail.com

Copyright © 2020 - Dream Home Palace. All Rights Reserved.

​Chính sách bảo mật 

​Điều khoản sử dụng